Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a hedgebeautyshop.hu Webáruházban elérhető termékek megvásárlásának feltételeit, a Vásárló, valamint a Webáruházat működtető Eladó jogait és kötelezettségeit. Az ÁSZF mindenkor hatályos lementhető és eltárolható változata a ………………………………pdf linken érhető el. A Webáruház az internet hálózatán a www.hedgehair.com URL alatt érhető el. A Vásárló, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben a Vásárló az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a Webáruházban vásárlást nem eszközölhet. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruházban elérhető tájékoztatások nyújtják.

Tartalomjegyzék

1. Impresszum …………………………………………………………………………………………………………………….. 1

2. Fogalmak ………………………………………………………………………………………………………………………… 1

3. Regisztráció …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

4. A vásárlás menete …………………………………………………………………………………………………………… 3

5. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei …………………………………………………………. 4

6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás ……………………………………………………………………………………… 4

7. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte ………………………………………………………………………. 4

8. Termék ára, jellemzői ………………………………………………………………………………………………………. 4

9. Fizetési módok ………………………………………………………………………………………………………………… 5

10. Kiszállítás, személyes átvétel ………………………………………………………………………………………….. 5

11. Elállás joga …………………………………………………………………………………………………………………… 6

12. Szavatosság ………………………………………………………………………………………………………………….. 7

13. Jótállás …………………………………………………………………………………………………………………………. 8

14. A Webáruház használata ………………………………………………………………………………………………… 9

15. Szerzői jog ………………………………………………………………………………………………………………….. 10

16. Adatvédelem ……………………………………………………………………………………………………………….. 10

17. Panaszügyintézés ………………………………………………………………………………………………………… 11

18. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek ……………………………………………………………………………….. 11

19. Záró rendelkezések ………………………………………………………………………………………………………. 11

1. Impresszum

Jelen online Webáruház üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott Termék eladója:

Cégnév: Beke Balázs Pál E.V.

Székhely és postacím: Magyarország, 4029 Debrecen, Csapó utca 94. 1em

Telefonszám: +36 30 881 777 5

E-mail cím: bazsalikom77@icloud.com

Nyilvántartási szám : 52637461

Adószám: 69057483129

Tárhely szolgáltató neve: …… székhelye:….., e-mail címe:…………….

2. Fogalmak

Eladó: a Webáruházat működtető és a Termék online értékesítését végző, impresszumban megjelölt vállalkozás.

Felek: Eladó és Vásárló együttesen.

 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárló.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Kereskedelmi mennyiség: 1.000,- forintnál olcsóbb Termék esetén több mint 100 db, 1.000,- és 10.000,- forint közötti értékű Termék esetén több mint 10 db, 10.000,- forintnál drágább Termék esetében pedig több mint 5 db Termék. Különböző értékkategóriába tartozó Termékek esetén a megrendelés kereskedelmi mennyiségnek számít akkor is, ha csak az egyik értékkategória szerinti termékszám éri el a kereskedelmi mennyiséget.

Szerződés: Eladó és Vásárló között a Weboldal és elektronikus levelezés, mint távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz igénybevételével, Termék átruházás céljából létrejövő adásvételi szerződés.

Tartós fogyasztási cikk: 10.000,-Ft eladási ár feletti, új bel- és kültéri bútor, új villamos energiával működtetett szépségápolási eszköz (így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva), valamint ezen termékek 10.000,-Ft eladási ár feletti tartozékai és alkotórészei.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a Webáruház kínálatában szereplő, értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, stb.) Vásárló.

Vásárló: a Webáruházban regisztrált és nem regisztrált természetes személy vagy vállalkozás, aki a Webáruházon keresztül vételi ajánlatot tesz, Szerződést köt.

Vételár: a megrendelt Termékek árának és a szállítás költségnek az összege.

Webáruház: a hedgebeautyshop.hu weboldal, amelynek használatával a Vásárló megtekintheti, megvásárolhatja a Terméket.

3. Regisztráció

3.1. A Webáruház tartalmának minden része elérhető bárki számára regisztráció nélkül és a vásárlásnak sem feltétele az érvényes regisztráció. Azonban, ha a Vásárló regisztrálni kíván a Webáruházba, akkor a következő adatokat kell kitöltenie:

•                     Név

•                     E-mail cím

•                     Jelszó

•                     Számlázási név

•                     Számlázási cím

 

A regisztráció sikeréről az Eladó e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

3.2. A Vásárló a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja a felhasználói fiók kezelő felületén.

3.3. A Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni a webshop@hedgebeautyshop.hu e-mail címre küldött üzenettel vagy a felhasználói fiók kezelő felületén. Az Eladó köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A regisztrációhoz kapcsolódó személyes adatok kezelésével kapcsolatos további tudnivalókról a Vásárló az Adatkezelési Tájékoztatóból értesülhet.

3.4. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Eladót.

3.5. A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.6. A regisztráció megkönnyíti a Webáruházban történő vásárlást, illetve egyes különleges Termékeket kizárólag regisztrált Vásárlók vásárolhatnak meg.

4. A vásárlás menete

4.1. A Webáruházban böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt Termék saját oldalán a „Kosárhoz ad” funkcióra klikkelve lehet a Terméket a virtuális kosárba betenni. A Kosár tartalma a „Vásárlás véglegesítése” gomb megnyomásáig szabadon módosítható, a Kosárból tetszés szerinti Termékek eltávolíthatóak, a kívánt termékszám megváltoztatható, illetve a Kosárba tetszés szerint újabb Termékek helyezhetőek a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva.

4.2. A Termék kiválasztását követően a tényleges rendelési folyamatot az oldal tetején elhelyezett bevásárlókocsi ikonra, majd a „Vásárlás véglegesítése” feliratú gombra kattintva lehet megkezdeni, majd a megrendelő űrlap kitöltésével lehet magát a rendelést elküldeni. A megrendelő űrlap kitöltése során a regisztrált Vásárlónak telefonszámot, szállítási címet (ha az eltér a regisztráció során megadott címtől) kell megadnia, és ki kell választania a fizetési és szállítási módot. Nem regisztrált Vásárlónak mindezek mellett a regisztrációnál feltüntetett adatokat is meg kell adnia.

4.3. A megrendelés, az űrlap hiánytalan kitöltése után a „Rendelés véglegesítése” feliratú gombra kattintva küldhető el az Eladónak. A Vásárló a „Rendelés véglegesítése” gomb megnyomása előtt köteles megismerni és elfogadni a jelen ÁSZF rendelkezéseit, melyet „Az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam és elfogadom” négyzet bejelölése igazol.

4.4. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. A megrendelést az Eladó csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vásárló a regisztrációs vagy vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Eladó felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vásárlót terheli.

4.5. A beérkezett megrendeléseket az Eladó rendszere automatikusan tárolja elektronikus formában. A regisztrált Vásárló felhasználói fiókjában megtekintheti megrendelésének adatait és ellenőrizheti a feldolgozottság állapotát.

5. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

Az adatbeviteli hibák javítására a „Rendelés véglegesítése” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet

változtatni a felhasználói fiók kezelő felületén. A vásárlás során megadott adat és a „Kosár” tartalma a megrendelés elküldéséig bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha a „Rendelés véglegesítése” gomb megnyomása után észlel adatbeviteli hibát, azt kérjük haladéktalanul jelezze a webshop@hedgebeautyshop.hu e-mail címen, a hiba mielőbbi kijavítása érdekében.

6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

6.1. A Webáruházban közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló Webáruházon keresztül tett ajánlatának, az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

6.2. A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését az Eladó késedelem nélkül automatikus e-mail útján visszaigazolja, amely nem minősül az Eladó részéről ajánlat elfogadásnak. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az ÁSZF elektronikus elérhetőségét, a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, a fizetés módját.

6.3. Ha a Vásárló rendelését már elküldte az Eladó részére és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeinél ismertetett módon a Vásárló kijavítást kérhet. A hibás adatok megadásával Eladónak okozott költségek, károk a Vásárlót terhelik.

6.4. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg az Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

7. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

7.1. Az Eladó legkésőbb a Vásárló ajánlatának megérkezését követő 48 órán belül során egy második e-mail útján visszaigazolja a Vásárló ajánlatát. A szerződés a Vásárló által tett ajánlatnak az Eladó részéről történő elfogadásával (második visszaigazolásával) jön létre.

7.2. Az Eladó a második visszaigazoló e-mailben ismételten közli a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, továbbá a megrendelt Termékek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, a szállítás várható időpontját, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, a fizetés módját.

8. Termék ára, jellemzői

8.1. A Termék vételára minden esetben a Webáruházban feltüntetett egyedi ár. A Termék mellett feltüntettet ár minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó ár. A Termék vételára nem tartalmazza a szállítási díjat. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

8.2. Egyes Termék típusok (pl.: a Vásárló megrendelésére legyártott bútorok) vagy a kereskedelmi mennyiséget elérő megrendelések esetén az Eladó a megrendelés feldolgozását előleg fizetéséhez kötheti. Az előlegről az Eladó minden esetben díjbekérőt küld a Vásárlónak.

8.3. A Webáruház felületén szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változása miatt előfordulhat, hogy a Termék annak ellenére „elérhető”-ként szerepel, hogy valójában nincs raktáron. Az ilyen tévedésekért az Eladó felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a Vásárlót a további teendőkről.

8.4. A megvásárolható Termék részletes jellemzői a Webáruházban, az adott Terméknél kerülnek feltüntetésre.

8.5. A Webáruházban elérhető valamennyi kozmetikai Termék a vonatkozó egészségügyi-higiéniai előírásoknak megfelelően, zárt csomagolással van ellátva, amely Termék a Vásárlónak történő átadást követő felbontása után nem küldhető vissza az Eladónak.

8.6. Az Eladó a Webáruházban tájékoztatja a Vásárlókat az aktuális kedvezményekről és akciókról, illetve az azokra való jogosultság feltételeiről.

8.7. Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően a Webáruházban hibásan feltüntetett árért. Hibásan feltüntetett ár különösen a 0 Ft-os vagy ahhoz hasonló ár; a kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár vagy amikor a Termék ára a piaci árhoz viszonyítva indokolatlanul alacsony és az Eladó azt nem kedvezménnyel értékesíti. Hibás ár feltüntetése esetén az Eladó felajánlja a Vásárlónak a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, a Vásárló pedig eldöntheti, hogy a Terméket valós áron megrendeli vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül eláll a megrendeléstől.

9. Fizetési módok

9.1. Előre utalás

A Vételár kifizetésének egyik módja a banki átutalás. Az átutalás megkezdése előtt a Vásárlónak meg kell várnia az Eladó által küldött díjbekérőt. A Vásárlónak a díjbekérő sorszámát az utalás beazonosításához fel kell tüntetnie az átutalási megbízás közlemény rovatában. A kiszállítás kizárólag azután kezdődik meg, miután a teljes Vételár megérkezett az Eladó bankszámlájára. A Termék kifizetésével kapcsolatban felmerülő összes banki költség a Vásárlót terheli. A sikeres átutalásról és a Termék feladásáról az Eladó minden esetben értesíti a Vásárlót.

9.2. Bankkártyás vagy PayPal fizetés

A Vásárló a Vételárat a Webáruházban gyorsan és biztonságosan fizetheti bankkártyával vagy PayPal fiókjával. A sikeres fizetésről a rendszer azonnal tájékoztatja a Vásárlót. Az Eladó a Termék feladásáról a rendelés feldolgozását követően késedelem nélkül értesíti a Vásárlót.

9.3. Utánvétel

Az utánvétel lehetőségének választása esetén a Vásárló a Vételárat a csomag átvételekor készpénzben fizetheti ki. A Vásárló csak a fizetést követően jogosult a Terméket átvenni a futártól vagy személyes átvétel esetén az Eladótól. Az előleg fizetéséhez köthető megrendelések esetében az Eladó kizárhatja vagy korlátozhatja a Vételár utánvétellel történő fizetésének lehetőségét.

9.4. Számla

Az Eladó a Vásárló részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki a Vásárló által megadott e-mail címre. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára az Eladó elektronikus számlát állítson ki az elektronikus számlát befogadja, valamint azt a felhasználói fiókja „Számla” menüpontjából vagy az Eladó által küldött számlára vonatkozó leveléből az ott meghatározott időpontig töltheti le. A Vásárló felhasználói fiókjában az elektronikus számla legalább a külön törvényekben (Áfa tv., Számviteli tv.) meghatározott időtartamig elérhető. Az Eladó által kiállított elektronikus számlát az Octonull Kft. látja el időbélyegzővel és digitális aláírással az Eladó megbízásából. Az Eladó által kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az a Vásárló, aki elektronikus úton adja le megrendelését és kiszállítással kívánja a Terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus számlát kap a rendeléséről. Azok a Vásárlók, akik a megrendelés során a személyes átvételt választották, az Eladótól kapnak nyomtatott számlát.

10. Kiszállítás, személyes átvétel

10.1. Kiszállítás

A rendeléseket az Eladó általában 2-3 munkanapon belül tudja teljesíteni, amennyiben az adott termék a raktárból elérhető. Az Eladó törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem vállal felelősséget azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. A szerződés teljesítési ideje a megrendelés befogadásáról szóló második visszaigazoló e-mailben (ÁSZF 7.) közölt szállítási határidő. Az esetleges késedelem esetén az Eladó minden esetben értesíti a Vásárlót és tájékoztatja a megrendelés teljesítésének pontos idejéről. Az Eladó javasolja, hogy a Vásárló szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8 és 18 óra

között folyamatosan tartózkodik és a Terméket át tudja venni. A Vásárló a kiszállításkor az átvétel időpontjában köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni, amennyiben mindent rendben talált a termékkel kapcsolatban. Ha sérült a csomagolás vagy a Termék, a Vásárlónak a helyszínen kérnie kell jegyzőkönyv felvételét a hibáról. A nem sértetlen csomagolású Terméket a Vásárló csak saját felelősségére veheti át. Az Eladónak utólag jegyzőkönyv nélküli mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az átvételi elismervény aláírásával a Vásárló ugyanis elismeri, hogy az átvett csomag megfelel a megrendelésében foglaltaknak. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb további két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.

10.2. Szállítási módok

A Termék kiszállítását az Eladó megbízásából a GLS Futárszolgálat (szállítási információ: +36…………….) végzi.

A szállítás díja: ………………………

10.3. Személyes átvétel

A Vásárló választása szerint lehetőség van a Webáruházban vásárolt Termék személyes átvételére is. A személyes átvétel helye az Eladó 4024 Debrecen, Piac utca 38. szám 1. emelet alatti oktató szalonja. A személyes átvételre az Eladóval előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség. A csomag és csomagolás sértetlensége a személyes átvétel esetén is ellenőrizendő a Vásárló által, a kiszállításnál leírtak szerint.

11. Elállás joga

11.1. Elállásra jogosult, elállás bejelentésének határideje

Az e pontban foglaltak szerinti elállás joga kizárólag a Fogyasztónak minősülő Vásárlót illeti meg. A Fogyasztó jogosult a Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Terméknek, több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Terméknek, több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

11.2. Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy e-mail útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. A Fogyasztó nyilatkozata megtételéhez használhatja a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jogszerűen gyakorolta.

Az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Terméket az Eladónak, az ÁSZF 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket.

A Termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A Termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választotta. Eladó jogosult a visszatérítést

mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

11.3. Elállási jog kizárása

Az Eladó által forgalmazott egyes Termékek sajátosságaira tekintettel, a Fogyasztót nem illeti meg az elállás joga:

•                     • olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl.: egyedi megrendelésre gyártott bútor);

•                     • olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl.: kozmetikum).

 

12. Szavatosság

12.1. Kellékszavatosság

A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Az Eladó hibásan teljesít, ha a Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

12.1.1. Kellékszavatossági igények

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

12.1.2. Kellékszavatossági határidők

Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Fogyasztó 2 éves, fogyasztónak nem minősülő Vásárló 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni az Eladóval. A Vásárló közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

12.2. Termékszavatosság

A Termék hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – a 12.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A termékszavatossági jog közvetlenül a Termék gyártójával vagy az Eladóval szemben érvényesíthető. Egy Termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.2.1. Termékszavatossági igények

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód.

12.2.2. Termékszavatossági határidők

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

A gyártó, Eladó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

•                     • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

•                     • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

•                     • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, Eladó a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

12.3. Szavatosság érvényesítése

A Vásárló a megvásárolt Termékre vonatkozó szavatossági igényét levélben az Eladó címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti nevének, címének, e-mail címének és telefonszámának megadásával.

Amennyiben a hibásként megjelölt Termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy az Eladót szavatossági kötelezettség nem terheli, a Terméket nem cseréli, és a Vételárat nem térít vissza. A Vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a Terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.

13. Jótállás

13.1. Kötelező jótállás

A Fogyasztónak minősülő Vásárlót a Tartós fogyasztási cikkekre vonatkozóan 1 éves jótállási jog illeti meg. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az Eladó által a Webáruházban forgalmazott Termékek közül jótállás kizárólag a Tartós fogyasztási cikkre vonatkozik. Ha a Termékre az Eladó jótállást vállal, azt minden esetben a Webáruházban, a Termék egyedi jellemzői között tünteti fel.

A jótállás kezdő időpontja a Termék Fogyasztónak történő átadásának a napja. Eladó a Termékhez mellékelt jótállási jegyet a Termék átadásával egy időben bocsátja a Fogyasztó rendelkezésére.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a Termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

•                     • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),

•                     • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

•                     • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

•                     • elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó a 12.1. szerinti jogokat gyakorolhatja.

A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A kijavítás során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a Terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) Termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 12.1 és a 12.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

13.2. Három munkanapon belüli cseregarancia

Ha a Fogyasztó a Tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül csereigényt érvényesít, az Eladó köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

13.3. Önként vállalt jótállás

Fogyasztónak nem minősülő Vásárlót (Vállalkozást) jótállási jog kizárólag abban az esetben illeti meg, ha az Eladó a szerződéskötés során a Termékre kifejezetten jótállást vállal. Az Eladó által önként vállalt jótállásnak minősül, ha az Eladó a Terméket jótállás (garancia) feltüntetésével kínálja a Webáruházban és a szerződéskötés során a Vásárlóval nem közli, hogy a Termékre jótállás nem vonatkozik. Az önként vállalt jótállásra a kötelező jótállás általános szabályait kell alkalmazni (ÁSZF 13.1.).

14. A Webáruház használata

14.1. Technikai feltételek

A Webáruház megfelelő működéséhez a Vásárlónak rendelkeznie kell szélessávú internetkapcsolattal, internet böngészővel (Internet Explorer 9, Google Chrome, Mozilla Firefox 7, Opera 10, Safari 6.1.1 vagy e böngészők későbbi verziója), amely támogatja a CSS-t és a JavaScriptet, a cookie-k alkalmazását lehetővé tevő beállítással, Microsoft Windows 7, Linux, OSX 10.7 vagy ennél magasabb rendű operációs rendszerrel és ezen programok futtatására alkalmas számítógéppel, mobiltelefonnal, vagy táblagéppel.

14.2. Felelősség korlátozása

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt események miatt, bármilyen okból is következtek be:

•                     az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása

•                     bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást

•                     bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon

•                     bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése

•                     bármely szoftver nem megfelelő működése

•                     bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

 

Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldal használata során a valóságnak mindenben megfelelő adatokat bocsát az Eladó rendelkezésére. A Vásárló kizárólag a saját vagy az általa képviselt természetes vagy jogi személy (Vállalkozás) adatait jogosult az Eladóval közölni. A

Vásárló ezzel ellentétes megtévesztő magatartása súlyos szerződésszegésnek tekintendő. A Vásárló felelősséggel tartozik a valótlan vagy más valós személy adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az Eladó ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések írása) minden Vásárló saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, illetve az bármely más módon az Eladó tudomására jut, úgy az Eladó jogosult bármely tartalom, illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az Eladó jogosult az adott Vásárlót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve törölheti a Vásárló regisztrációját.

15. Szerzői jog

A Webáruház felületén található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül az Eladót illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. Az Eladó szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a Vásárló elfogadja, hogy a Webáruház tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a Vásárló elfogadja, hogy az Eladó a kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a Webáruház üzemeltetőjének.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy Vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén az Eladó jogosult a Vásárló regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről az Eladó nem köteles értesíteni a Vásárlót.

A Webáruházra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető. Az Eladó jogosult azonban ennek indoklás nélkül megszüntetését kérni.

A Webáruház vagy annak bármely része más domain-en például keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

Az a weboldal, amelyen a Webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy az Eladó javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását.

A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt az Eladó valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Webáruházról. A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt az Eladó vagy a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

16. Adatvédelem

Az Eladó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre a Vásárló adatainak védelme érdekében. Az adatok, elektronikus számlák elektronikusan kerülnek tárolása az Eladó rendszerében vagy az általa megbízott tárhelyszolgáltató rendszerében, melyek korszerű műszaki védelem alatt állnak. Az adatok biztonsága érdekében az Eladó az adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik és a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök (pl.: tűzfal) alkalmazásával igyekszik megakadályozni illetéktelen személyek hálózati hozzáférését. A számviteli adatokat – az elektronikus számla kivételével – az Eladó eredetben őrzi. A

dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben tárolja. Az Eladó megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az adatok harmadik személy felé nem továbbíthatók, nem hozhatók nyilvánosságra, más módon sem tehetők hozzáférhetővé. A korlátozás alól kivételt képeznek az Eladó érdekkörében eljáró harmadik személyek (pl.: futár) a szerződés céljának megvalósulásához szükséges mértékben. A Vásárló személyes adatainak kezeléséről bővebben az Adatkezelési Tájékoztatóból kaphat felvilágosítást.

17. Panaszügyintézés

A panaszok bejelentésére, a kapcsolattartásra használható postacímen vagy a megadott e-mail címen írásban van lehetőség. Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen ÁSZF értelmében az e-mailben történő válaszadást is jelenti. A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. A Vásárló a 18. pontban szereplő egyéb jogérvényesítési lehetőségek igénybevételét megelőzően köteles a panaszának kivizsgálását lehetővé tenni az Eladó számára.

18. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, akkor a Vásárló számára panasztételt kezdeményezhet az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál, igénybe veheti békéltető testület eljárását, illetve peres eljárást indíthat.

Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület: Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület (4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15., tel: 52-500-710, 52-500-745, fax: 52-500-720, e-mail: bihari.erika@hbkik.hu). Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A felek elfogadják, hogy jelen ÁSZF-ből eredő jogviszonyukra a magyar jogszabályok érvényesek.

A Vállalkozásnak minősülő Vásárló elfogadja, hogy a felek peres eljárás esetére az Eladó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

19. Záró rendelkezések

19.1. A szerződés nyelve a magyar. Jelen ÁSZF-et Eladó papíron nem küldi el a Vásárlónak. Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek, azt az Eladó nem iktatja, ezért utólag nem hozzáférhető. A Vásárló kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó az ÁSZF lementéséhez, előhívásához szükséges elérhetőség elektronikus levélben (mint tartós adathordozón) történő elküldésével tegyen eleget a jogszabályokban előírt közlési kötelezettségének. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

19.2. Az Eladó jogosult jelen ÁSZF-et a Vásárlók a Webáruház felületén keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

19.3. Bármely Vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

19.4. Az Eladó jogosult továbbá a forgalmazott Termék körét, vételárát, határidőket, stb. megváltoztatására. A változás a Webáruház felületén történt megjelentés időpontjától hatályos.

19.5. A Vásárló az ÁSZF elfogadásával kifejezi, hogy az abban foglalt valamennyi rendelkezést megismerte és azoknak mindenben megfelel, magára nézve kötelezőnek ismer el.